NAŠE SLUŽBY

Obchodní právo

V oblasti práva obchodního a práva obchodních společností poskytujeme kompletní právní servis jak pro začínající podnikatele, tak pro společnosti v různých fázích jejich existence. Nabízíme zakládání všech forem obchodních společností, sepis obchodněprávních smluv, zastupujeme v řízení před soudy případně v rozhodčím či insolvenčním řízení. Právně řešíme nákupy a prodeje společností, jejich přeměny, a to vč. právního due dilligence.

Vymáhání pohledávek

Máme zkušenosti při správě a vymáhání pohledávek v různých fázích vymáhacího procesu, můžeme našim klientům nabídnout optimální postup při řešení jejich pohledávek, a to včetně analýzy, mimosoudního vymáhání, inkasa, exekučního i insolvenčního řízení. Jsme spoluautory publikace: Pohledávky – Právní příručka věřitele

Právo nemovitosti

Zajišťujeme právní služby související s převody nemovitostí, jako je smlouva kupní, případně budoucí kupní, darovací a směnná, dále smlouvy o pronájmu, a to v oblasti komerčních i bytových realit. V této souvislosti připravujeme také zajišťovací dokumenty, zástavní smlouvy, apod. a dokumentaci související s financováním nemovitosti. Klientům poskytujeme kompletní servis vč. ověření podpisu na smlouvě a advokátní úschovy.

Ostatní oblasti práva

Nabízíme našim klientům kompletní a komplexní servis i v oblastech práva rodinného, trestního, pracovního, správního, a to vždy tak, aby jeho zastoupení bylo v souladu s jeho zájmy a potřebami.