Cena služeb

Cenu poskytovaných právních služeb nebo způsob jejího určení sjednává advokát s klientem vždy předem. Cena se odvíjí jednak od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

Právní služby poskytuje advokát převážně na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž pro stanovení výše této odměny je hlavním vodítkem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Poradenská činnost nebo záležitost, kterou z povahy věci nelze ocenit jinak, je otaxována zpravidla v hodinové sazbě 1.700,- Kč až 2.000,- Kč + DPH za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; u komplikované věci může být hodinová sazba poradenství naopak zvýšena.

V případě dlouhodobější spolupráce je pravidlem sjednání konkrétní hodinové ceny nebo předem stanovené paušální odměny za poskytování právních služeb.

K ceně právní služby je vždy připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

Poučení klienta

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo byla Česká advokátní komora (www.cak.cz) dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).